Kelimeler: tahkikata

Tahkikata kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Kaza kaymakamı Salâhattin Bey, Müddeiumumi ile Doktoru yanına alarak ertesi günü tahkikata bizzat gitti.