Kelimeler: sokakta

Sokakta kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Nihayet soracak suali kalmayan ve Şahindenin daha fazla sokakta durmasına lüzum görmeyen saatçinin karısı:


2. Dairede Malmüdürüne hesap verirken, sokakta, evde hep bunu düşünüyor ve düşündükçe aczini daha çok anlıyordu.


3. Ne de olsa, gelecek olan bu evin erkeği idi ve Şahindede onu sokakta bırakacak kadar cesaret yoktu.


4. İlkbaharda bir dere gibi su ile dolu olan sokakta şimdi yer yer ısırganlar vardı ve bunlar dörtnala koşan atların nallarına çarparak kopuyor, savruluyorlardı.