Kelimeler: neferi

Neferi kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Candarma kumandanı izinli olduğu için yanlarında bir başçavuş ve üç candarma neferi vardı.