Kelimeler: nedense

Nedense kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Nedense bu babaoğul birbirlerinin sözünden çıkamıyorlardı.


2. Bugün nedense her zamanki gibi sessizce oturamayacaktı.


3. Tekerrür eden bu gönül avlama usulleri nedense onu bu sefer sıkmaya başladı.


4. Fakat ikisi de, nedense, doğrudan doğruya kızı istemeden evvel Salâhattin Beyin elini ayağını bağlamayı muvafık buldular.


5. Hele böyle Şakir gibi hovardaları kadın kısmı nedense pek beğenir, sonunda da başını taştan taşa vurur.


6. Şimdi kızı böyle telaşla yatakta kımıldanır görünce, nedense aklına onun şimdi, bunlar gelince yatağa girdiği düşüncesi geldi.


7. Nedense evde kalmak ona birdenbire manasız gelmiş, Şahindenin yanında oturmak, inanamadığı, fakat itiraz da edemediği sözler dinlemek onu boğacak kadar sıkmıştı...