Kelimeler: nazaran

Nazaran kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Bu toplantıda söylediği sözlere nazaran memleket çok mühim anlar yaşmakta idi.


2. Şimdi içinde yaşamaya başladığı âleme nazaran Yusuf pek basit ve biraz sıkıcıydı.


3. İnce ve yaşına nazaran uzun boylu olan bu kızın sapsarı, insana korku verecek kadar sarı bir yüzü vardı.


4. Şahinde Hanım, Nazilliye nazaran çok daha büyük ve ileri olan bu kasabada kafa dengi birçok arkaduşlar, komşular bulmuştu.


5. Bu rapora nazaran, maktul Şerif oğlu Alinin sol göğsünden çıkarılan kurşunlar, büyük çaplı ve ham kurşun atan bir tabancadan endaht edilmişti.


6. Halbuki muhakemede mevcut olan ve zabıt varakasına nazaran, vaka mahalline candarma yetiştiği esnada Şakirin hâlâ elinde bulunan tabanca, küçük bir Browningdi.