Kelimeler: nasihatleri

Nasihatleri kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Hulusi Bey in onu buraya çağırışının sebebi herhalde yalnız bu nasihatleri vermek değildi.