Kelimeler: nadir

Nadir kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Hatta buralarda pek nadir görülen hafif bir kar serpiştiriyordu.


2. Bu küçük şehirlerin yeknesaklığını değiştiren nadir hadiselerden biri de, bayramlardı.


3. Hapishanede kaldıklan zamanlar, valinin veya bir adliye müfettişinin nadir ziyaretine münhasırdı.