Kelimeler: malmüdürüne

Malmüdürüne kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Hemen o gün Kaymakam, Yusuf u Malmüdürüne gönderip tahsildarlığa başlattı.


2. Dairede Malmüdürüne hesap verirken, sokakta, evde hep bunu düşünüyor ve düşündükçe aczini daha çok anlıyordu.


3. Fakat Yusuf un Edremite gelişinin haftasında Kaymakam, Malmüdürüne, bu tahsildarın ne diye böyle boş gezdiğini sordu.