Kelimeler: malmüdürü

Malmüdürü kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Malmüdürü onu yanına çağırıp:


2. Malmüdürü ve Kaymakam, kendisine mütemadiyen yeni emirler verip yeni yeni köylere yolluyorlardı.


3. Malmüdürü, Yusuf un hesaplarını tetkik ettikten sonra onun birkaç gün şehirde kalmasına müsaade etmişti.