Kelimeler: mahalledeki

Mahalledeki kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Bu cuma gezintileri de mahalledeki çocukların pek mühim eğlencelerinden biri idi.


2. Çayiçi denilen mahalledeki evin avlusu kadınlarla ve kapının önündeki meydan erkeklerle doluydu.


3. Küçük ve zayıf çocukları daima himaye, mahalledeki çocuk münazaalarını güzellikle, olmazsa zorla halleder.


4. Yusuf un mahalledeki diğer bir arkadaşı da Alanyalı Rüştü Efendinin oğlu Kâzım idi.