Kelimeler: mahallede

Mahallede kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Mahallede her evde bir kişi gitti denilebilirdi.


2. Evvela Şakirle Alinin dostluğundan, çocukluktan beri aynı mahallede beraber oynadıklarından tutturup, ortada düşmanlık doğuracak bir meselenin asla geçmediğini, hele birbirlerini öldürmeyi düşündürecek sebeplerin mevcudiyetini tasavvura bile imkân olmadığını söyledi.