Kelimeler: lazımdı

Lazımdı kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Bir gün yine gelmesi lazımdı.


2. Bunlarda biraz hakikat bulunması lazımdı.


3. Bunların hiçbirinin hakikat olmaması lazımdı.


4. Başka bir yol, başka çare lazımdı.


5. Aralarındaki buzun çözülmesi için ilk adımı çocukların atması lazımdı.


6. Fakat bir şey yapmak, muhakkak bir şey yapmak lazımdı.


7. Fakat bu hatayı, tamamen iş işten geçmeden düzeltmek lazımdı.


8. Bir şeyler yapmak, artık her şeye bir son vermek lazımdı.


9. Bugün öğrendiği şeylerin onda birinin onu çıldırtmaya kâfi gelmesi lazımdı.


10. Fakat kocası gelince kapıyı açacak ve kendisine İzahat verecek birinin evde bulunması lazımdı.


11. Kış kıyamette at üstünde dolaşmak kolay değildi ve arada bir sıcak evde istirahat lazımdı.


12. Bu sualin cevabını verebilmek için, aylardan beri kafasının içinde dolaşıp duran birçok diğer suallerin halledilmesi lazımdı.


13. İhtiyar Rumelili hizmetçi bir haftadan beri gelininin yanına gitmişti, fakat evde Kübra ile anasının bulunması lazımdı.


14. Sanki yarım kalmış bir işin tamamlanması lazımdı ve günün birinde Kübra herhangi bir yerde bu işi tamamlamak için karşısına çıkacaktı.