Kelimeler: lazım

Lazım kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Bu dünyada birçok şeyleri bilmek lazım!


2. Sus kızım, bunun böyle olması lazım!


3. Kızın babası sensin, onu benden çok düşünmen lazım.


4. Kaymakam ne yapmak lazım geldiğini düşünmek için bir müddet sustu.


5. Sonra bunlarla uğraşacak adam lazım, sen halbuki artık boş değilsin!


6. Babam da söyledi ya, Muazezin meselesi için Hilmi Beylerin içyüzünü öğrenmek lazım!


7. Bugün her şeyin başka bir çehre alacağını, bir şeyler olması lazım geldiğini seziyor, fakat sarih ve kati hiçbir şey düşünemiyordu.


8. Zaten Yusuf, senelerden beri hiç kimseye karşı kalbinde muhabbet beslemiyor ve bir insanı sevebilmesi için ona hayran olması lazım geldiğini anlıyordu.


9. Bu saatlerin bir daha geri gelmeyeceğini, karanlık bir his, ikisine birden tekrar edip duruyor ve aynı zamanda, saadetlerinin gölge siz olması için, dimağlarının bu andan başka hiçbir şeyle meşgul olmaması lazım geldiğini onlara fısıldıyordu.


10. Kadın dedikleri şey hakkında hiçbir fikri olmayan delikanlı, karısına insanların üstünde bir mahiyet veriyor, kalbinde günden güne kuvvetlenen bir aşkı adeta dini bir his gibi tefsir ediyor ve bütün düşünce ve hareketlerinin bu mihver etrafında dönmesi lazım geldiğini hissediyordu.