Kelimeler: kafasında

Kafasında kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Yusuf kafasında uğultular hissetti.


2. Kendisinin de vuzuhla anlayamadığı birtakım düşünceler kafasında dolaşıyor ve onu üzüyordu:


3. Cennetayağı, Yusuf, Muazzez, Kübra isimleri bir arada kulağına gelince bugün gidilen yerin Hilmi Beylerin bağı olduğu kanaati kafasında belirivermişti.


4. Onu hem hayrete düşüren, hem düşündüren bir his de, Kübra ile tekrar ve muhakkak karşdaşacağına dair kafasında yaşayan bir kanaatti.


5. Şu anda kafasında bir tek düşünce vardı: Kaçmak, evden uzaklaşmak, oraya dönüp Muazzeze şu suali sormamak: Neyi canın isteyecek, neyi?