Kelimeler: kaçmasında

Kaçmasında kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Ondan bu kadar ısrarla kaçmasında bile bir fevkaladelik vardı.