Kelimeler: içersin

Içersin kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Bir kahve içersin değil mi?


2. At araba alsan, yarın hükümet bir emir verir, askeriye için zapt ederler, eline de bir senet verirler, ezip suyunu içersin.