Kelimeler: içerisi

Içerisi kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Şehrin içerisi orta halli bir esnaf manzarası gösterirdi.


2. O zaman içerisi annesine karşı büyük bir istihfaf hissiyle doldu.


3. Yalnız içerisi beyaz badana edilmiş ve birkaç kanepe, koltukla döşenmişti.


4. İçerisi ve kenarları kanlanan gözleri etrafa bakıyor, fakat hiçbir şeyin farkında değilmiş hissini veriyordu.


5. Sonra Yusufun sırtı da acayipleşmişti: Bazen büyüyerek arabanın ön tarafını tamamen kapatıyor ve içerisi kapkaranlık oluyordu, zifiri karanlık.


6. Kübranm yatağının üst tarafında, duvarda bir delik ve bu delikte kireçle sıvanmış bir cam parçası vardı: Herhalde bu, pencere vazifesini görecekti; fakat içerisi görünmesin diye sıvanan kireç, ışığın da pek azını içeri bırakıyordu.