Kelimeler: hali

Hali kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Fakat tuhaf bir hali var.


2. Ne olacak bu oğlanın hali?


3. Yusufun Muazzezi bile görecek hali yoktu.


4. Ona göz koyup almaya kalkanların hali meydandaydı.


5. Şahindenin hali, bir şey bekliyormuş hissini veriyordu.


6. Adeta bütün bu anlatılan şeyleri öceden biliyormuş gibi bir hali vardı.


7. Hatta Hilmi Beyin oğluna karşı biraz da çekingence bir hali vardı.


8. Fakat o gün ve ondan sonra, günlerce, hep o rüya hali devam etti.


9. Muazzez Yusufun vaziyetinden herhangi bir mana çıkarabilecek halde bile değildi, yoksa kocasının bakışları ve mustarip hali genç kadının muhakkak gözüne çarpar ve onu telaşa düşürürdü.


10. Çocuk bu sözlerden bir şey anlamaz, fakat hali ile, asıl talihsizliğin böyle gece yarısı uykudan uyandırılarak hırpalanmak olduğunu söylemeye çalışır, sonra daha fazla tahammül edemeyerek anasının ağlamasına daha tiz bir perdeden iştirak ederdi.


11. Gerçi hiç kimse ona açıktan açığa bir şey söylemiyordu, fakat Hasip ve Nuri Efendilerin kendisine karşı takınmaya başladıkları tavır, avukat Hulusi Beyin birçok şeyler söylemek isteyip bir türlü söyleyemeyen hali, Yusuf un birdenbire gözüne batmaya başlamıştı.