Kelimeler: ali

Ali kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Ali kötü çocuk değildir.


2. Ali gözyaşlarını elinin tersiyle silerek:


3. Ali, yerinde rahat oturamaz oldu.


4. Ali, gene kıpkırmızı olarak önüne baktı.


5. Ali ile bir geçmişin var mıydı?


6. Bereket versin Ali, biraz gözümü açtı.


7. Ali bir müddet tereddüt ettikten sonra, dayanamadı:


8. Ali hiçbir şey sormadan sonuna kadar dinledi.


9. Bir aralık Ali aman deyip yere yıkıldı.


10. Biraz kenardan seyrettikten sonra Ali, Hadi binelim!


11. Ali, daha erkenden gelmiş ve bir köşeye oturmuştu.


12. Ali derhal kolan vurmayı keserek salıncağı durdurmaya çalıştı.


13. Ali tekrar kafasının içinde dolaşan mevzuya dönmek için:


14. Karanlık dükkâna girer girmez Ali, ona doğru koştu:


15. Ali bir şeyler söylemek istiyor, fakat bir türlü beceremiyordu.


16. Bu sırada dükkânın önüne gelmiş ve Ali, onu görmüştü.


17. O zaman Ali, birdenbire, kendisinin bile şaştığı bir cesaretle:


18. Yusuf, Muazzez ve Ali, her üçü de yepyeni giyinmişlerdi.


19. Ali bu sözdeki alayı, hatta belki de hakareti fark etmedi.


20. Ali mektepte birçok şeyler öğreniyor, bunları Yusuf a da anlatıyordu.