Kelimeler: hakkındaki

Hakkındaki kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Muazzezin hâlâ temiz olduğu ve kendisini sevdiği hakkındaki kanaati kâfi değil miydi?


2. Allah hakkındaki düşüncesi pek ileri gitmiyor, onu her istediğini yapan korkunç bir şey olarak tasavvur ediyordu; ve şimdilik onun, pek dehşetli olduğu söylenen, gazabını ayaklandıracak bir şey yapmadığını bildiği için, kendisinden korkmak ihtiyacını da duymuyordu.