Kelimeler: hakkında

Hakkında kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. İnşallah hakkında hayırlısı budur!


2. Yusuf, İzzet Beyin kendisi hakkında:


3. Şakir kendisine o gece hakkında sorulan bütün suallere:


4. Asker kaçaklığına meydan verilmemesi hakkında telgraf üstüne telgraf geliyor...


5. Bana Yusuf hakkında fena şeyler söyleme, çok üzülüyorum zaten...


6. Hakkında söylenenler pek iyi değil ama, doğrusu ancak Allaha malûmdur.


7. Şahinde fırsat bulduğu için Yusuf hakkında aklına geleni söyleyecek, bütün içindeki zehirleri dökecekti.


8. Yusufun bütün bu aksiliğinin sebebi ise, Mürüvvet Hanımın evi hakkında Hacı Rifatın İhsandan duyduğu birkaç münasebetsiz rivayetti.


9. Kendi evinde olan biten işler hakkında dışardan duydukları ile kanaat etmek, adamcağıza güç geliyordu ama, Yusuf tu bu, işlerine pek akıl ermezdi...


10. Kadın dedikleri şey hakkında hiçbir fikri olmayan delikanlı, karısına insanların üstünde bir mahiyet veriyor, kalbinde günden güne kuvvetlenen bir aşkı adeta dini bir his gibi tefsir ediyor ve bütün düşünce ve hareketlerinin bu mihver etrafında dönmesi lazım geldiğini hissediyordu.


11. Yusuf onların bu incelmiş alaylarından da bir şeyler anlayamadı, fakat bir gün, kendisi hakkında yine manasını anlayamadığı bir şeyler söyleyen ve bu pek de Yusuf un lehine olmayan sözlerle etrafındakileri güldüren Karabaşın Mehmet ismindeki bir çocuğa Yusuf birdenbire iki kuvvetli yumruk ekleştirdi.