Kelimeler: hakikati

Hakikati kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Hami Bey, bu kadar açık bir hakikati müdafaa mecburiyetinde kaldığından dolayı hayret ediyormuş gibi bir tebessümle söze başlayarak meseleyi bir kere daha hulasa etti.