Kelimeler: hah

Hah kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Muazzez, içinde bulunduğu hah hep kendine tabiî göstermeye çalıştı.


2. Onun mütehakkim, dikbaşlı ve söz anlamaz hah kendisine daha sıcak geliyordu.


3. Pek hah vakti yerinde olmadığı halde, herkesten iyi giyinir, herkesten paralı gezerdi.


4. Bu hah gören ev sahibi artık itiraz etmedi; yalnız Yusuf u odaya sokarak:


5. Yalnız Salâhattin Beyi azıcık düşündüren bir mesele vardı: Kendisi ölürse Muazzezin hah ne olacaktı?


6. Duyduğu şeyler, tahminler ve Muazzezin hah bu evde bir şeyler olduğunu ona anlatıyor, fakat gene Muazzeze bir kere bakmak, bu kızcağızın dünyanın en masum insanı olduğundan şüphe etmeyi bile imkânsız kılıyordu.