Kelimeler: dağ

Dağ kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Bir dağ başında, uzak bir köyde, başlarını koyacak bir yer bulurlardı elbette.


2. Karşıya bakılınca sarp kayalardan ibaret bir dağ görünüyor ve arkalarında, geldikleri yolun hizasında, Edremit ovası uzanıyordu.


3. Gözünü yumduğu zaman bir sürü dağ, fundalıklı bayır, kerpiç, ahşap veya kâgir evli kasaba ve bir sürü de insan görüyor, fakat bunların hiçbiri onun alakasını çekemiyordu.