Kelimeler: haftasında

Haftasında kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Zaten Şakir, tevkifinin haftasında müstantik tarafından serbest bırakılmıştı.


2. Fakat Yusuf un Edremite gelişinin haftasında Kaymakam, Malmüdürüne, bu tahsildarın ne diye böyle boş gezdiğini sordu.