Kelimeler: hafta

Hafta kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Üç hafta kadar hiçbir şey değişmedi.


2. Bazen bir hafta uğramaz, sorduğumda: Takipte idim!


3. Yusuf bir hafta kadar şehirde kaldı ve lüzumundan fazla şeyler öğrendi.


4. Anlattığımız vakalardan beri iki hafta geçmiş, bu müddet zarfında Yusuf eve pek az uğramış, zamanını daha çok zeytinlikte geçirmişti.


5. Edremite döndükten bir hafta kadar sonra Kaymakam evde yakın dostlarına bir rakı içirdi ve kadınlar üst katta kendi aralarında eğlendiler.


6. Oğlan iki üç hafta köye dönmeyeceğini, buradan Havrana gidip oradaki eniştesinde kalacağını söylüyor ve Yusuf la Muazzezin kendi köylerinde olmadığını yeminle temin ediyordu.


7. İşte Şakir, içlerine düşeceğini sandığı mahpusları, iç avlu ile nizamiye kapısını birbirinden ayıran yüksek tahta parmaklığa yüzlerini dayayarak sessiz sessiz dışarı bakışırlarken gördü; bu da ancak bir hafta sürdü.