Kelimeler: hafız

Hafız kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Sarı Hafız en yakıcı sesiyle salâ veriyordu.


2. İhtimal cevap da veriyor ve Sarı Hafız bunun için ara sıra böyle daha ateşli, daha manalı haykırıyordu.


3. Böyle olmasa Sarı Hafız da, pek dini bütün olmadığını bildiği ve camide ancak bayramdan bayrama gördüğü Salâhattin Bey için, bu kadar candan haykıramazdı.