Kelimeler: geçecek

Geçecek kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Bir evde sözü geçecek, hükmü yürüyecek yegâne adam o evin erkeği olduğuna ve bu erkek de kendisini istediğine göre, Şa- hinde Hanımm sözlerinin bir kıymeti olamazdı.