Kelimeler: gösteriyordu

Gösteriyordu kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Sofranın yanına, alçak bir iskemlenin üzerine konan lamba, Muazzezin ince ellerini sapsarı gösteriyordu.


2. Nefsine karşı yaptığı büyük fedakârlığın gururu, şimdi bir ölünün mirasına konmayı ona küçüklük gibi gösteriyordu.


3. Yusufu üzmemek, onu imkânsızlık içinde kıvrandırmamak Muazzezi sevindiriyor ve hareketlerinin bir kısmını böylece kendine mazur gösteriyordu.


4. Salâhattin Beyin mütereddit cevaplarından memnun olmayarak, kati bir neticeye varmak teşebbüsünde bulunmaları da, bu işte beklemeyi pek istemediklerini gösteriyordu.


5. Belki bu şehirde adam öldürmenin biraz şerefli ve kahramanca bir şey gibi telakki edilmesi, belki de bu katlin kendi kızı için olduğunu bilmesi, ona Şakirt daha sıcak gösteriyordu.


6. Bunlardan biri, yere eğilip Desdemonanın düşürdüğü mendili alan Yagoyu, diğeri de muhteşem bir yatağa serilen Desdemona ile, hançeri kendi gırtlağına saplamak için kolunu kaldıran ak sakallı, kıskanç zenciyi gösteriyordu.


7. Bekirin bu işten vazgeçmeyip bilakis daha fazla üstüne düşmesi, ondaki bu arzunun geçici bir heves olmadığını gösteriyordu, Bu kadar kuvvetle bir şeye sarılan bir adamın, zamanla kendini ıslah etmesi, hiç de olmayacak şey değildi.