Kelimeler: gösteriyor

Gösteriyor kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Çocuk bu esnada hayret veren bir itidal ve lakaytlık gösteriyor, yalnız ara sıra şiddetle dişlerini sıkıyor ve sapsarı kesiliyordu.