Kelimeler: fevkalede

Fevkalede kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Hulusi Beyin tam karşısında, bir ihtar gibi, fevkalede güzel bir talik ile yazılmış: