Kelimeler: fevkalade

Fevkalade kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Bunu düşünmek ona fevkalade acı geliyordu.


2. Yüzü fevkalade manasız bir ifade almıştı.


3. Kapının yanında konuşulanları duymamış, fakat orada fevkalade şeyler cereyan ettiğini anlamıştı.


4. Bir iki saat evvelki kavgadan sonra bu fevkalade iltifat onu hayrete düşürdü.


5. Meselenin fevkalade ehemmiyetsiz ve düşünmeye değmez olduğunu tekrarlıyor, Eve gidip kendisiyle konuşayım...


6. Kadri Beyin taarruzdan vazgeçmesi ve odayı birdenbire bir sükûtun kaplayışı ona fevkalade geliyordu.


7. Yorgunluktan bir şey düşünecek halde olmayan Yusuf, bu fevkalade muamelelerin sebebini aramadan uyuyor ve ertesi gün tekrar gidiyordu.


8. Kendisine karşı bilhassa Şahinde tarafından gösterilen ihtimam, fevkalade şüpheli görünüyor, Muazzezin hem ürkek, hem sokulgan; hem neşeli, hem pek meyus halleri, birdenbire, inanılmayacak şeyler ifade etmeye başlıyordu.