Kelimeler: fersudeleşen

Fersudeleşen kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Bazı yapraklan kopup fersudeleşen ve kaim siyah cildinden tamamen ayrılmış bulunan bu kitap, Serveti Fünun mecmuasının eski senelere ait bir koleksiyonuydu.