Kelimeler: fersiz

Fersiz kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Aşağıya, yemek yemeye inip Salâhattin Beyin zayıf ve çökmüş yüzünü, lakayt ve fersiz gözlerini görünce sokaktaki mükâlemeyi derhal ve tamamen hatırladı.