Kelimeler: fazla

Fazla kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Hayattan fazla şeyler bekleme.


2. Nihayet daha fazla dayanamadı.


3. Yusuf daha fazla söyleyemedi.


4. Bu hayata daha fazla tahammül edemeyecekti.


5. Bunun için, herkesin tecessüsünü fazla gıcıklamıyorlardı.


6. Yalnız bu sefer biraz fazla uzadı!


7. Ceza Reisi de, biraz fazla içeri kaçmış olmakla beraber, şimdilik olduğu yerde duruyor ve daha fazla vermemeye çalışıyordu.


8. Eli pek açık ve eğlenceye biraz fazla düşkündü.


9. Fakat galiba bizim zannettiğimizden daha fazla alakaları olacak!


10. Muazzez kendini daha fazla zapt edemeyerek ağlamaya başladı.


11. Yalnız, benim artık daha fazla uğraşmaya takatim kalmadı.


12. İçkinin zayıflattığı sinirleri, daha fazla tahammül edemeyecek gibi görünüyordu.


13. Sonra bu meselede pek fazla ısrarı da lüzumlu bulmadı.


14. Yalnız, içini kemiren son bir düşünceyi daha fazla saklayamadı:


15. Bir şey çıkmaz ama oğlum, sen biraz fazla kan kaybetmişsin!


16. Burada daha fazla beklerse hiçbir şey yapamadan geri döneceğini anladı.


17. Gündüzki boğucu sıcak kalmamakla beraber, gece fazla serinlik getirmiş değildi.


18. Hulusi Bey ile diğer iki avukat pek fazla ziyanda değillerdi.


19. Yusuf bu mesele üzerinde fazla konuşmaktan sıkılıyormuş gibi başını çevirdi.


20. Artık bu dünyada hiçbir şeyin kendisini fazla alakadar etmediğini anlatmak istiyordu.