Kelimeler: fıkı

Fıkı kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Avukat Hulusi Beyin pek sıkı fıkı ahbabı olmadığına göre, onun bu tesadüfi gibi görünen ziyareti pek de manasız sayılamazdı.