Kelimeler: ediyordu

Ediyordu kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Kulaklarında hâlâ uğultular devam ediyordu.


2. Kaymakamm evi eski sessizliğini muhafaza ediyordu.


3. Artık malları, damadı ile torunu idare ediyordu.


4. Biraz evvelki dondurucu rüzgâr hep devam ediyordu.


5. Şimdi bir at satın almak icap ediyordu.


6. Yusuf bu esnada hep karısına dikkat ediyordu.


7. Öteki susmakta ve derin derin düşünmekte devam ediyordu.


8. Bu esnada Muazzez, sessiz bakışlarla kocasının hareketlerini takip ediyordu.


9. En ufak bir kımıldama olduğunu zannettiği köşeye ateş ediyordu.


10. Her taraftan yükselen bir gürültü adeta kulakları sağır ediyordu.


11. Zaten onların doğruluğunu da, babasına inandığı için kabul ediyordu.


12. Bu düşüncelere rağmen genç kız, annesiyle birlikte gezmekte devam ediyordu.


13. Derhal geri dönmek istiyor, kendisini buraya bağlayan hastalığa lanet ediyordu.


14. Muazzezin ne cevap vereceğini, bu teklifi nasıl karşılayacağını merak ediyordu.


15. Şimdi buna hayret ediyordu: Nasıl olmuş da bunu hiç düşünmemişti.


16. Yanlarından geçerken insanı emsalsiz bir koku kucaklıyor ve sarhoş ediyordu.


17. Kübra biraz toplamış olmakla beraber, yüzünün hasta sarılığını hâlâ muhafaza ediyordu.


18. Nasıl olup da bu kadar sakin kaldığına kendisi de hayret ediyordu.


19. Ömründe bu kadar çirkin el görmeyen Yusuf hayretle onların hareketlerini takip ediyordu.


20. Fakat işte bugün koskoca bir delikanlıydı ve bir baltaya sap olmak icap ediyordu.