Kelimeler: dikbaşlı

Dikbaşlı kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Onun mütehakkim, dikbaşlı ve söz anlamaz hah kendisine daha sıcak geliyordu.


2. Salâhattin Bey kızı için pek lüzumlu bulduğu bu musiki derslerinin kesilmesinden memnun olmadı, fakat dikbaşlı olduğunu bildiği Yusuf la uzun uzun çekişmeye üşendi.