Kelimeler: ceza

Ceza kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Bir aralık Ceza Reisine:


2. Geçen gün Ceza Reisi bir kitap verdi.


3. Koca Reis dediği, Ağır Ceza, o zamanki ismiyle Mahkemei Cinayet Reisiydi.


4. Ceza Reisi çok namuslu, hakperest bir adam olduğu halde, kumara biraz yüzü yoktu.


5. Hulusi Bey ve diğerleri (Ceza Reisinden maada) bu işte bir sakatlık olduğunu sezmiş gibiydiler.


6. Oldukça serin bir kış gecesi Salâhattin Bey, Ceza Reisi ve birkaç avukat, Hulusi Beyin evinde toplanmışlardı.


7. Ceza Reisi de, biraz fazla içeri kaçmış olmakla beraber, şimdilik olduğu yerde duruyor ve daha fazla vermemeye çalışıyordu.


8. Güya gizli olarak yapılan bu müsaadeyi kaymakam, müddeiumumi ve ceza reisine kadar herkes biliyor ve bir şey demiyordu.


9. Kendini diğer memurların hepsinden büyük gördüğü için, konuşurken hatta Ceza Reisi ile Müftünün ve Kadının bile yüzüne bakmamıştı.


10. Tongaya basmayı pek sevmediği ve namuslu kalmak niyetinde olduğu için ziyafetlere, davetlere pek aldırış etmez, çok itimat ettiği, hukuk mezunu birkaç avukat ve bazen de Ceza Reisi ile sessiz sessiz içmeyi tercih ederdi.