Kelimeler: cevizin

Cevizin kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Salâhattin Bey, hemen cevizin dibine oturdu.


2. Cevizin koyu, acayip, biraz da artarların sattığı ıtriyata benzeyen bir kokusu vardı.