Kelimeler: cebindeki

Cebindeki kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Eve gelince cebindeki anahtarla kapıyı açıp içeri girdi.


2. Salâhattin Bey rakının tesiriyle kendini şaşırmış, cebindeki bütün parayı verdikten başka Hilmi Beye de elli altın kadar borçlanmıştı.