Kelimeler: bağlamayı

Bağlamayı kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Fakat ikisi de, nedense, doğrudan doğruya kızı istemeden evvel Salâhattin Beyin elini ayağını bağlamayı muvafık buldular.