Kelimeler: ağzından

Ağzından kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Ağzından birkaç kere Babacığım...


2. Bu sözler ağzından ıslık gibi çıkmıştı.


3. Yusuf, bu sözün nasıl ağzından çıktığına şaştı.


4. Daha ağzından birkaç kelime çıkmamıştı ki, kadının yüzü değişti.


5. Son sözler ağzından bir plaktan geliyormuş gibi ruhsuz ve kapalı çıkıyordu:


6. Daha çok eğildi, fakat Muazzezin ağzından yayılan bir koku onu geri itti.


7. Şahinde her söylediği söze, ağzından çıkar çıkmaz, inanıyor ve bu ona cesaret veriyordu.


8. Hele Hulusi Beyin ağzından kaçırdığı imalı bir laftan, evdekilerin Hilmi Beylerle tekrar münasebete geçtiklerini ve onlara gidip geldiklerini anlayınca büsbütün şaşırdı.


9. Bu altı seneyi, yazın kırlarda dolaşarak, yahut Salâhattin Beyin, Cennetayağı dedikleri yerde tuttuğu bağda ağaçların altına yatarak; kışın da ilk senelerde fabrikanın önündeki zeytin çuvallarının ağzından, bu çuvalları iğneleyen küçük değnekleri çalıp pime yığınları üzerinde kazık oynayarak, sonraları da Salâhattin Beyin aldığı küçük bir zeytinliğin silkilip toplanmasına nezaret ederek geçirdi.