Kelimeler: açıkça

Açıkça kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Her şeyi açıkça konuşalım.


2. Salâhattin Bey, kadına oturmasını söyledi ve sonra: Bize açıkça anlatmakta bir beis yok!


3. Ana, bak sana açıkça söylüyorum, şu iş şöyledir, bu da böyledir demiyorum, ama dikkat et, bir kepazelik olursa hepinizi yakarım.


4. Kaymakam, şimdi yalnız Muazzez meselesi için değil, doğrudan doğruya bu kızın macerasını merak ettiği için sabırsızlık- la sordu: Fakat kızım, bana her derdinizi niçin açıkça söylemiyorsunuz?