Kelimeler: şahindenin

Şahindenin kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Şahindenin de istediği buydu.


2. Kasabaya yaklaştıkça Şahindenin merakı artıyordu.


3. Beni Şahindenin eline bırakıp nasıl gidersiniz?


4. Hele babası, Şahindenin tabiriyle kızıl gâvurdu.


5. Şahindenin hali, bir şey bekliyormuş hissini veriyordu.


6. Yusuf içeri girince Şahindenin şiş gözlü suratıyla karşılaştı.


7. Bu sefer de Şahindenin sözleri onda aynı neviden hisler doğurmuştu.


8. Şahindenin perde perde yükselen sesinin yanında Muazzezin yalvarmaya benzeyen sözleri duyuluyordu.


9. Sonra ona kızmaya hakkı olmadığını, Şahindenin böyle yapmakta büsbütün haksız sayılmayacağını düşündü.


10. Şahindenin ilk aklına gelen şey, Salâhattin Beye bir şey olması ihtimali idi.


11. Eline geçirebildiği ve Şahindenin anlayacağını tahmin ettiği kitapları getirir, onun fikrini yükseltmek isterdi.


12. Tabii bunlar Şahindenin yeni birtakım hücumlarına ve çocuğun istikbaline dair falcılıklarına yol açıyordu.


13. Fakat genç kadın sırtına bir şey giyinceye kadar Şahindenin mahalleyi ayağa kaldırması da mümkündü.


14. Nihayet soracak suali kalmayan ve Şahindenin daha fazla sokakta durmasına lüzum görmeyen saatçinin karısı:


15. Şahindenin gitgide bir yılan gibi parlamaya başlayan gözlerinin kamçısı hiç Yusuf un üzerinden eksilmeyecek miydi?


16. Bir bakıma Şahindenin söyledikleri doğru olabilir, İzzet Bey sırf iyilik etmek düşüncesiyle bu eve devam etmiş bulunabilirdi.


17. Bu mağrur ve dik kafalı oğlanın ekmeğini yemek ve onun emri altında olmak Şahindenin tahammül edemeyeceği şeylerdendi.


18. Halbuki bu yüzden evlerinde o yıpratıcı üzüntüler görülmez olmuş, Yusuf Şahindenin manalı ve Muazzezin mahzun bakışlarından kurtulmuştu.


19. Salâhattin Bey ve evdekiler bunu bildikleri ve Şahindenin de dönmek için acele etmeyeceğini tahmin ettikleri için bu Şimdi gelirim!


20. Babasının bir zamanlar aldığı birkaç mücevher Şahindenin çekmecesinde kapalı duruyor ve ne Yusuf, ne de Muazzez bunu istemeye cesaret edemiyordu.