Kelimeler: şahindelerin

Şahindelerin kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Edremit, harbin ilk mahrumiyetlerini duymaya başlarken, Şahindelerin evinde eskisinden daha güzel ve bol yemek yeniyordu.


2. Buna mukabil Şakirin annesi son zamanlarda hiç gelmiyor, ihtimal ki Şahindelerin evinin son zamanlarda aldığı şöhreti şerefiyle mütenasip bulmuyordu.