Kelimeler: ürkek

Ürkek kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Sesi hafif ve ürkek çıkıyordu.


2. Karşısındaki ürkek bir hıçkırıkla cevap verdi.


3. Kendisine karşı bilhassa Şahinde tarafından gösterilen ihtimam, fevkalade şüpheli görünüyor, Muazzezin hem ürkek, hem sokulgan; hem neşeli, hem pek meyus halleri, birdenbire, inanılmayacak şeyler ifade etmeye başlıyordu.