Kelimeler: örnek

Örnek kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. O oda, o gözlüklü Hasip Efendi, o somurtkan Nuri Efendi nasıl olur da örnek insan diye ele alınabilirdi?