Kelimeler: üçü

Üçü kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Üçü birden içmeye başladılar.


2. Bu şahitlerin üçü, gelinin geldiği Çoruk köyündendi.


3. Yusuf, Muazzez ve Ali, her üçü de yepyeni giyinmişlerdi.


4. Sonra onlar da karakoldan çıkıp üçü bir tarafa, biri başka tarafa, yollarına gittiler.