Kelimeler: çalgıcı

Çalgıcı kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Geceleri tertip edilen bu âlemlere şimdi Kaymakamm bulup getirdiği birkaç çalgıcı ile candarma bölük kumandanı Kadri Efendi de iştirake başlamıştı.